gród co to jest
Definicja gród: sztucznie ufortyfikowana (otoczona wałem, fosą i tak dalej); na ziemiach pol. g.

Czy przydatne?

Definicja Gród

Co znaczy GRÓD: osada obronna sztucznie ufortyfikowana (otoczona wałem, fosą i tak dalej); na ziemiach pol. g. znane już były w momencie kultury łużyckiej, a potem plemiennym. W kraju pol. do XIII w. g. stanowił siedzibę władzy na danym terytorium na czele z panem grodowym (komesem, poźniej kasztelanem) i wreszcie od XIII w. starostą. G. zastąpiony został poprzez zamek. Zobacz także podgrodzie; osada służebna
Słownik Główny Zarząd Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej:
Co znaczy zał. w 1945 poprzez radz. oficerów organ kontrwywiadu wojsk., znany z organizowania sfabrykowanych pokazowych mechanizmów polit. w latach stalinowskich. Zlikwidowany w 1955 gród.
Słownik GPU:
Co znaczy ros. skrót Państwowy Zarząd Polityczny. W latach 1922-34 nazwa radz. policji politycznej. Zobacz także CZEKA; NKWD gród.
Słownik Generał-Gubernator:
Co znaczy w Rosji od 1775 zwierzchnik administracji i wojska na obszarze kilku guberni; w latach 1813-15 g.-g. zarządzał ziemiami Księstwa Warsz., od 1874 Państwem Przywiślańskim (a więc Królestwem Pol gród.

Czym jest gród znaczenie w Postać biografia G .

  • Dodano:
  • Autor: