hugo grotius co to jest
Definicja Grotius Hugo: polityk, dyplomata, artysta podstaw nowożytnego prawa międzynar.

Czy przydatne?

Definicja Grotius Hugo

Co znaczy GROTIUS HUGO: niderl. prawnik, polityk, dyplomata, artysta podstaw nowożytnego prawa międzynar. Fundamentalne dzieło Trzy księgi o prawie wojny i pokoju
Słownik Galicyjskie Towarzystwo Gospodarcze:
Co znaczy 1845, zajmowało się propagowaniem oświaty roln.; początkowo należeli do niego tylko ziemianie, od końca XIX w. także chłopi; obejmowało swym działaniem Galicję Wsch. (w Galicji Zach. działało grotius hugo.
Słownik Grocholski Kazimierz:
Co znaczy polityk, lider podolaków; w młodości członek sekretnych związków; od 1861 poseł do Sejmu Krajowego we Lwowie i do wiedeńskiej Porady Państwa (długoletni prezes Koła Polskiego), w 1871 pierwszy min grotius hugo.
Słownik Geopolityka:
Co znaczy doktryna polit. powstała na przeł. XIX i XX w., głosząca, Iż położenie geogr. krajów powoduje ich politykę grotius hugo.

Czym jest Grotius Hugo znaczenie w Postać biografia G .

  • Dodano:
  • Autor: