grupa robocza komji krajowej co to jest
Definicja Grupa Robocza Komisji Krajowej NSZZ Solidarność : działaczy związkowych przeciwnych L.

Czy przydatne?

Definicja Grupa Robocza Komisji Krajowej Nszz "Solidarność"

Co znaczy GRUPA ROBOCZA KOMISJI KRAJOWEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ": zał. w 1987 poprzez działaczy związkowych przeciwnych L. Wałęsie i jego polityce, kierowana poprzez A. Gwiazdę, w dalszym ciągu lidera "Solidarności 80"
Słownik "Gazeta Wyborcza":
Co znaczy początkowo całej opozycji solidarnościowej, ukazujący się od 1989 decyzją Okrągłego Stołu . Kierowany poprzez A. Michnika osiągnął największy nakład w III RP stając się dziennikiem kształtującym grupa robocza komisji krajowej nszz "solidarność".
Słownik Grotius Hugo:
Co znaczy niderl. prawnik, polityk, dyplomata, artysta podstaw nowożytnego prawa międzynar. Fundamentalne dzieło Trzy księgi o prawie wojny i pokoju grupa robocza komisji krajowej nszz "solidarność".
Słownik GOPR:
Co znaczy Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zał. w 1952 (w miejsce Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego) do niesienia pomocy ofiarom wypadków w pol. górach grupa robocza komisji krajowej nszz "solidarność".

Czym jest Grupa Robocza Komisji znaczenie w Postać biografia G .

  • Dodano:
  • Autor: