grzegorz co to jest
Definicja Grzegorz IX: zatwierdził postanowienie soboru laterańskiego IV o powołaniu inkwizycji, a.

Czy przydatne?

Definicja Grzegorz Ix

Co znaczy GRZEGORZ IX: papież, w 1231 zatwierdził postanowienie soboru laterańskiego IV o powołaniu inkwizycji, a w 1233 tryb postępowania jej trybunałów, które powierzył dominikanom
Słownik Gubernium Lwowskie:
Co znaczy centralny, któremu podlegała administracja w Galicji, istniało w latach 1772-1848 (przejściowo w 1796-1809 istniało także gubernium krakowskie); od 1848 na czele administracji stał namiestnik grzegorz ix.
Słownik Grecki Ogień:
Co znaczy substancja zapalająca w płynie użytkowana w Bizancjum. Zapewnił niejednokrotnie zwycięstwa Bizancjum w walce, między innymi z Arabami grzegorz ix.
Słownik "Gruba Kreska":
Co znaczy sformułowana poprzez premiera T. Mazowieckiego w IX 1989, określająca relacja nowych władz do PRL. Oznaczać miała odcięcie się od komunist. przeszłości w Polsce, interpretowano ją jednak również jako grzegorz ix.

Czym jest Grzegorz IX znaczenie w Postać biografia G .

  • Dodano:
  • Autor: