lwowskie gubernium co to jest
Definicja gubernium lwowskie: centralny, któremu podlegała administracja w Galicji, istniało w.

Czy przydatne?

Definicja Gubernium Lwowskie

Co znaczy GUBERNIUM LWOWSKIE: kolegialny urząd centralny, któremu podlegała administracja w Galicji, istniało w latach 1772-1848 (przejściowo w 1796-1809 istniało także gubernium krakowskie); od 1848 na czele administracji stał namiestnik
Słownik Grody Czerwieńskie:
Co znaczy ziem granicznych stanowiący element sporów pomiędzy Polską a Rusią z Czerwieniem jako gł. grodem (dziś Czermno pod Tomaszowem Lubelskim). W 1018-31 przy Polsce. Później należały do Rusi. Od poł. XIV gubernium lwowskie.
Słownik Gromada Rewolucyjna Londyn:
Co znaczy emigracyjna zał. w 1856 poprzez Z. Świętorzeckiego, L. Oborskiego, H. Abichta; była próbą odnowienia Ludu Polskiego; istniała do 1861; próba nawiązania kontaktów z Wielkopolską skończyła się fiaskiem gubernium lwowskie.
Słownik Galicyjskie Towarzystwo Gospodarcze:
Co znaczy 1845, zajmowało się propagowaniem oświaty roln.; początkowo należeli do niego tylko ziemianie, od końca XIX w. także chłopi; obejmowało swym działaniem Galicję Wsch. (w Galicji Zach. działało gubernium lwowskie.

Czym jest gubernium lwowskie znaczenie w Postać biografia G .

  • Dodano:
  • Autor: