lwowskie gubernium co to jest
Definicja gubernium lwowskie: centralny, któremu podlegała administracja w Galicji, istniało w.

Czy przydatne?

Definicja Gubernium Lwowskie

Co znaczy GUBERNIUM LWOWSKIE: kolegialny urząd centralny, któremu podlegała administracja w Galicji, istniało w latach 1772-1848 (przejściowo w 1796-1809 istniało także gubernium krakowskie); od 1848 na czele administracji stał namiestnik
Słownik Gog I Magog:
Co znaczy wiązane z Aleksandrem Ogromnym, a również potem z wczesnośredniow. Anglią), nieraz utożsamiane ze sobą, znane w Biblii. Ludy Goga i Magoga w Apokalipsie św. Jana to ustalenie narodów zwiedzionych gubernium lwowskie.
Słownik Gladiator:
Co znaczy zawodnik cyrkowy ( igrzyska) walczący na Zgon i życie z przeciwnikiem (człowiekiem albo zwierzęciem) dzięki miecza (stąd nazwa gladiator od ?Xac. gladius - miecz) albo innej broni. Prawo łaski dla gubernium lwowskie.
Słownik Grotius Hugo:
Co znaczy niderl. prawnik, polityk, dyplomata, artysta podstaw nowożytnego prawa międzynar. Fundamentalne dzieło Trzy księgi o prawie wojny i pokoju gubernium lwowskie.

Czym jest gubernium lwowskie znaczenie w Postać biografia G .

  • Dodano:
  • Autor: