lambert hotel co to jest
Definicja Hotel Lambert: liberalny obóz Ogromnej Emigracji kierowany poprzez A.J. Czartoryskiego.

Czy przydatne?

Definicja HOTEL LAMBERT

Co znaczy HOTEL LAMBERT: konserwatywno-liberalny obóz Ogromnej Emigracji kierowany poprzez A.J. Czartoryskiego, od 1861 poprzez W. Czartoryskiego; nazwa pochodzi od nabytej w 1843 poprzez Czartoryskiego rezydencji w Paryżu; liczył na odbudowę Polski jako monarchii konstytucyjnej ze zmodyfikowaną Konstytucją 3 maja (od 1845 opowiadał się za uwłaszczeniem chłopów) wskutek wojny euro.; prowadził działalność dyplomatyczną, utrzymywał sieć agentów w Europie Zach. i na Bałkanach, nawiązał współpracę z politykami serb. i bułg.; posiadał organizacje literackie, naukowe, dobroczynne, między innymi Bibliotekę Polską w Paryżu, Tow. Historyczno-Literackie; inspirował także wydawanie prasy ("Kronika Emigracji Polskiej", "Trzeci Maj", "informacje Polskie"); działał do 1870
Słownik Haydn Joseph:
Co znaczy kompozytor austr. jeden z artystów klasycyzmu w muzyce. Liczne symfonie (104), oratoria (Pory roku), hymn cesarski hotel lambert co to jest.
Słownik Hus Jan:
Co znaczy rektor uniwersytetu w Pradze, kaznodzieja i reformator rel., zwolennik poglądów Wiklefa, pod zarzutem herezji spalony na stosie w trakcie soboru w Konstancji. Zobacz także husytyzm hotel lambert definicja.
Słownik Henryk VII:
Co znaczy po bitwie pod Bosworth (1485) władca Anglii. Zakończył wojnę Dwóch Róż. Założyciel dyn. Tudorów hotel lambert co znaczy.

Czym jest Hotel Lambert znaczenie w Postać biografia H .

  • Dodano:
  • Autor: