lambert hotel co to jest
Definicja Hotel Lambert: liberalny obóz Ogromnej Emigracji kierowany poprzez A.J. Czartoryskiego.

Czy przydatne?

Definicja Hotel Lambert

Co znaczy HOTEL LAMBERT: konserwatywno-liberalny obóz Ogromnej Emigracji kierowany poprzez A.J. Czartoryskiego, od 1861 poprzez W. Czartoryskiego; nazwa pochodzi od nabytej w 1843 poprzez Czartoryskiego rezydencji w Paryżu; liczył na odbudowę Polski jako monarchii konstytucyjnej ze zmodyfikowaną Konstytucją 3 maja (od 1845 opowiadał się za uwłaszczeniem chłopów) wskutek wojny euro.; prowadził działalność dyplomatyczną, utrzymywał sieć agentów w Europie Zach. i na Bałkanach, nawiązał współpracę z politykami serb. i bułg.; posiadał organizacje literackie, naukowe, dobroczynne, między innymi Bibliotekę Polską w Paryżu, Tow. Historyczno-Literackie; inspirował także wydawanie prasy ("Kronika Emigracji Polskiej", "Trzeci Maj", "informacje Polskie"); działał do 1870
Słownik Hieroglify:
Co znaczy odmiana pisma stosowana w staroż. Egipcie, powstała z przekształcenia pisma obrazkowego, obejmowała mozaikę przedstawień różnych elementów, którym odpowiadały poszczególne dźwięki mowy hotel lambert.
Słownik Husytyzm:
Co znaczy rel., społ. i narod. zainicjowany poprzez J. Husa nabrał szczególnej dynamiki po jego Zgonu, objął Czechy oddziałując na państwa sąsiednie (miał zwolenników w Polsce). Husyci ogłosili programowe hotel lambert.
Słownik Haussmann Georges Baron:
Co znaczy prefekt departamentu Sekwany; w latach 1852-56 przeprowadził na polecenie Napoleona III ogromną przebudowę urbanistyczną Paryża (między innymi Pola Elizejskie hotel lambert.

Czym jest Hotel Lambert znaczenie w Postać biografia H .

  • Dodano:
  • Autor: