hugenoci co to jest
Definicja hugenoci: przyjęta nazwa dawnych wyznawców kalwinizmu we Francji. Ich działalność datuje.

Czy przydatne?

Definicja Hugenoci

Co znaczy HUGENOCI: powszechnie przyjęta nazwa dawnych wyznawców kalwinizmu we Francji. Ich działalność datuje się od 1550. Po wielu wojnach rel. w 1598 edyktem nantejskim uzyskali równouprawnienie z katolikami i prawo posiadania 200 miast i zamków. W XVII w. odebrano im prawa: 1685 odwołanie edyktu nantejskiego, przymusowe nawracanie na katolicyzm. Wielu h. emigrowało wówczas do Prus, Szwajcarii, Holandii, kolonii z angielskiego: Ponownie zrównani w prawach z katolikami poprzez rewolucję francuską (1791)
Słownik Helota:
Co znaczy w staroż. Sparcie członek zbliżonej do niewolników warstwy rolniczej pracujący na rzecz pełnoprawnego obywatela, nie będący jednak jego własnością, ale państwa hugenoci.
Słownik Hertz Heinrich Rudolf:
Co znaczy niem. fizyk. Pierwszy wytworzył falę elektromagnetyczną (1886) i odkrył zdarzenie fotoelektryczności (1887). Stworzył podstawy radiokomunikacji hugenoci.
Słownik Hobbes Thomas:
Co znaczy z angielskiego: filozof, materialista, współtwórca teorii umowy społ. i niezmienności natury ludzkiej; główne dzieło Lewiatan hugenoci.

Czym jest hugenoci znaczenie w Postać biografia H .

  • Dodano:
  • Autor: