humanizm co to jest
Definicja humanizm: prąd umysłowy i kulturalny w Europie (XIV-XVI w. ) odchodzący od średniow.

Czy przydatne?

Definicja Humanizm

Co znaczy HUMANIZM: 1. h. renesansowy - prąd umysłowy i kulturalny w Europie (XIV-XVI w. ) odchodzący od średniow. poglądu na świat skoncentrowanego na kwestiach kościelnych; w centrum zainteresowania h. stawiał człowieka i kwestie jego doczesnego bytu (na przykład roli w kraju), inspirację czerpał z obficie odkrywanej spuścizny staroż. gr.-rzym. (poezja, sztuka, języki klasyczne); 2. ogólnie h. to postawa światopoglądowa wyrażająca się w uznaniu szczególnej pozycji człowieka w świecie, trosce o poszanowanie jego praw itp
Słownik Henryk Żeglarz:
Co znaczy książę, królewicz portug., syn króla Jana I, organizator wypraw morskich wzdłuż wybrzeży Afryki (sam w nich nie uczestniczył), zainicjował osadnictwo na wyspach między innymi na Azorach humanizm.
Słownik Hegel Georg Wilhelm Friedrich:
Co znaczy przedstawicieli klasycznej filozofii niem. Aczkolwiek idealista, fundamentem jego mechanizmu był dialektyczny postęp idei. Wywarł ogromny wpływ na dalszy postęp filozofii, w tym na marksizm humanizm.
Słownik Hunowie:
Co znaczy plemiona azjatyckie, pojawiły się w poł. IV w. n.e. na stepach nadczarnomorskich powodując masowe przesunięcia uciekających przed nimi ludów. W 375 pobili Gotów, których część schroniła się na tereny humanizm.

Czym jest humanizm znaczenie w Postać biografia H .

  • Dodano:
  • Autor: