ikonoklazm co to jest
Definicja ikonoklazm: rel. w cesarstwie bizant. w VIII-IX w. skierowany przeciw oddawaniu czci.

Czy przydatne?

Definicja IKONOKLAZM

Co znaczy IKONOKLAZM: obrazoburstwo, ruch rel. w cesarstwie bizant. w VIII-IX w. skierowany przeciw oddawaniu czci obrazom ( ikona), widząc w nim "bałwochwalstwo". Ostatecznie i. potępiono na synodzie w Konstantynopolu (843). Ideę i. podjął potem husytyzm i nie wszystkie nurty protestantyzmu
Słownik Imperator:
Co znaczy tytuł wodza armii posiadającego imperium, w momencie republiki tytuł nadawany zwycięzcom poprzez żołnierzy na czas do odbycia tryumfu; w dobie cesarstwa stały tytuł przysługujący władcy, a w dalszym ikonoklazm co to jest.
Słownik Izolacjonizm Amerykański:
Co znaczy zagr. Stanów Zjedn., postulująca trzymanie się z dala od spraw euro., jak także przeciwstawianie się ingerencji krajów euro. w Ameryce Pn. i Pd. ( doktryna Monroego). Tym samym terminem ustala się ikonoklazm definicja.
Słownik Iwan III Srogi:
Co znaczy od 1462, od 1472 car Wszechrusi. Opanował w 1478 Nowogród Ogromny, a w dalszym ciągu Ziemie Czernihowską, Starodubowską. Ostatecznie zniósł jarzmo tatarskie . W 1480 po ogromnych konfiskatach w ikonoklazm co znaczy.

Czym jest ikonoklazm znaczenie w Postać biografia I .

  • Dodano:
  • Autor: