ikonoklazm co to jest
Definicja ikonoklazm: rel. w cesarstwie bizant. w VIII-IX w. skierowany przeciw oddawaniu czci.

Czy przydatne?

Definicja Ikonoklazm

Co znaczy IKONOKLAZM: obrazoburstwo, ruch rel. w cesarstwie bizant. w VIII-IX w. skierowany przeciw oddawaniu czci obrazom ( ikona), widząc w nim "bałwochwalstwo". Ostatecznie i. potępiono na synodzie w Konstantynopolu (843). Ideę i. podjął potem husytyzm i nie wszystkie nurty protestantyzmu
Słownik Infant:
Co znaczy w Portugalii i Hiszpanii syn albo córka (infantka) królewska ikonoklazm.
Słownik Insurekcja:
Co znaczy stworzenie, w Polsce termin przeważnie stosowany na ustalenie stworzenia kościuszkowskiego 1794 ikonoklazm.
Słownik Iliryzm:
Co znaczy ruch społ.-polit. i kult. w poł. XIX w. dążący do zjednoczenia ziem południowosłow. w autonomiczne kraj Ilirię w ramach monarchii Habsburgów ikonoklazm.

Czym jest ikonoklazm znaczenie w Postać biografia I .

  • Dodano:
  • Autor: