iliryzm co to jest
Definicja iliryzm: kult. w poł. XIX w. dążący do zjednoczenia ziem południowosłow. w autonomiczne.

Czy przydatne?

Definicja Iliryzm

Co znaczy ILIRYZM: ruch społ.-polit. i kult. w poł. XIX w. dążący do zjednoczenia ziem południowosłow. w autonomiczne kraj Ilirię w ramach monarchii Habsburgów
Słownik Izolacjonizm:
Co znaczy postawa polityczna, program polit., preferujący nade wszystko obronę interesów i praw nar. bez utrzymywania ścisłych kontaktów z innymi krajami i narodami iliryzm.
Słownik Internowanie:
Co znaczy zatrzymanie i odosobnienie w wyznaczonym miejscu pobytu niewygodnych dla władz osób, połączone z zakazem opuszczania obozu. W Polsce zastosowane na przykład wobec liderów demokr. opozycji w stanie iliryzm.
Słownik Ibrahim Ibn Jakub:
Co znaczy Hiszpanii (albo Afryki Pn.), w 2 poł. X w. odwiedził państwa zachodniosłowiańskie; w jednym ze źródeł arab. zawarto uzyskane od niego wiadomości, zwł. odnośnie do władania Mieszka I iliryzm.

Czym jest iliryzm znaczenie w Postać biografia I .

  • Dodano:
  • Autor: