iliryzm co to jest
Definicja iliryzm: kult. w poł. XIX w. dążący do zjednoczenia ziem południowosłow. w autonomiczne.

Czy przydatne?

Definicja ILIRYZM

Co znaczy ILIRYZM: ruch społ.-polit. i kult. w poł. XIX w. dążący do zjednoczenia ziem południowosłow. w autonomiczne kraj Ilirię w ramach monarchii Habsburgów
Co znaczy Izabela I Kastylijska:
Porównanie królowa Kastylii od 1474. Dzięki małżeństwu z Ferdynandem Aragońskim królowa Hiszpanii od 1479. W 1480 wprowadziła inkwizycję. W 1492 wydała edykt zmuszający Żydów hiszp. do emigracji iliryzm co znaczy.
Krzyżówka Independenci:
Dlaczego Kościele anglikańskim. I. domagali się niezależności gmin wyznaniowych od hierarchii kościelnej. W okresie wojny domowej 1642-52 stanowili jedną z w najwyższym stopniu radykalnych polit. frakcji w iliryzm krzyżówka.
Co to jest Izolacjonizm Amerykański:
Jak lepiej zagr. Stanów Zjedn., postulująca trzymanie się z dala od spraw euro., jak także przeciwstawianie się ingerencji krajów euro. w Ameryce Pn. i Pd. ( doktryna Monroego). Tym samym terminem ustala się iliryzm co to jest.
Słownik Intifada:
Kiedy demonstracji i zamachów zbrojnych przeciw Izraelczykom na okupowanych ziemiach arab. Odmiennie stworzenie Palestyńczyków zapoczątkowane w 1987 poprzez OWP, zmierzające do wymuszenia na Izraelu rozmów iliryzm słownik.
Czym jest Izraelici:
Od czego zależy plemiona koczownicze od XIII w. przed naszą erą osiadłe w Kanaan; w XI w. przed naszą erą zostali trwale zjednoczeni w organizację państwową poprzez Saula iliryzm czym jest.

Czym jest iliryzm znaczenie w Postać biografia I .

  • Dodano:
  • Autor: