internowanie co to jest
Definicja internowanie: zatrzymanie i odosobnienie w wyznaczonym miejscu pobytu niewygodnych dla.

Czy przydatne?

Definicja Internowanie

Co znaczy INTERNOWANIE: przymusowe zatrzymanie i odosobnienie w wyznaczonym miejscu pobytu niewygodnych dla władz osób, połączone z zakazem opuszczania obozu. W Polsce zastosowane na przykład wobec liderów demokr. opozycji w stanie wojennym po 13 XII 1981
Słownik Iwan IV Groźny:
Co znaczy od 1533, car od 1547. W imieniu nieletniego Iwana rządy sprawowała jego matka Helena z Glińskich. W 1547 koronował się i objął osobiste rządy. Początkowo przeprowadził sporo ważnych reform internowanie.
Słownik Imperium:
Co znaczy staroż. kraju rzym. najwyższa władza wojskowa i cywilna (konsula albo dyktatora), a w dalszym ciągu cesarza; również ustalenie całości państwa rzym. z państwami mu podległymi - imperium rzymskie internowanie.
Słownik Iwan III Srogi:
Co znaczy od 1462, od 1472 car Wszechrusi. Opanował w 1478 Nowogród Ogromny, a w dalszym ciągu Ziemie Czernihowską, Starodubowską. Ostatecznie zniósł jarzmo tatarskie . W 1480 po ogromnych konfiskatach w internowanie.

Czym jest internowanie znaczenie w Postać biografia I .

  • Dodano:
  • Autor: