intifada co to jest
Definicja intifada: demonstracji i zamachów zbrojnych przeciw Izraelczykom na okupowanych ziemiach.

Czy przydatne?

Definicja Intifada

Co znaczy INTIFADA: stan permanentnych demonstracji i zamachów zbrojnych przeciw Izraelczykom na okupowanych ziemiach arab. Odmiennie stworzenie Palestyńczyków zapoczątkowane w 1987 poprzez OWP, zmierzające do wymuszenia na Izraelu rozmów pokojowych
Słownik Indeksacja Płac:
Co znaczy jeden z postulatów NSZZ Solidarność w czasach PRL, oznaczający podnoszenie wysokości zarobków pracowniczych adekwatnie do stopnia inflacji w celu ochrony ich rzeczywistej wartości intifada.
Słownik III Rzesza:
Co znaczy powszechnie stosowana nazwa Niemiec hitlerowskich. Zobacz także narodowy socjalizm intifada.
Słownik Izba Lordów:
Co znaczy parlamen- tu W. Brytanii. Wywodzi się z porady królewskiej. Osobne ciało parlamentu od XIV w. W XIX w. traciła wpływ na rząd. Kompetencje jej bardzo ograniczono (1911, 1949), tak Iż ma jedynie weto intifada.

Czym jest intifada znaczenie w Postać biografia I .

  • Dodano:
  • Autor: