irredenta co to jest
Definicja irredenta: oznaczający ruch polit. we Włoszech w XIX i XX w., którego celem było.

Czy przydatne?

Definicja IRREDENTA

Co znaczy IRREDENTA: termin wł. oznaczający ruch polit. we Włoszech w XIX i XX w., którego celem było zjednoczenie wszystkich ziem zamieszkanych poprzez ludność wł., a jeszcze "niewyzwolonych"; ruch ten skierowany był przeciw Austro-Węgrom, potem również Francji, Niemcom i Anglii. W znaczeniu ogólnym termin ten znaczy dążenie do wyzwolenia narodowego; w Polsce przeciwieństwo walki o niepodległość, w szczególności zaś działań niepodległościowych przed I wojną światową w Galicji
Słownik Ikona:
Co znaczy w sztuce bizant. i Kościoła wsch. wizerunek świętego albo przedstawiający jakąś scenę biblijną bądź motyw liturgiczny irredenta co to jest.
Słownik Izba Gmin:
Co znaczy parlamentu W. Brytanii. Wyłoniła się jako osobna w XIV w., grupując przedstawicieli hrabstw i miast, a od pocz. XV pierwsza dyskutowała projekty ustaw skarbowych. Od rewolucji z angielskiego: poł irredenta definicja.
Słownik Indemnizacja:
Co znaczy płaca strat i szkód płacone poprzez chłopów właścicielom przez wzgląd na uwłaszczeniem; w zaborze prus. płacili chłopi, w Galicji i Królestwie Pol. odszkodowanie wypłacał rząd, co pośrednio obciążało irredenta co znaczy.

Czym jest irredenta znaczenie w Postać biografia I .

  • Dodano:
  • Autor: