narodowej pamięci izby co to jest
Definicja izby pamięci narodowej: muzeów organizowanych w PRL od lat 60. w celu gromadzenia.

Czy przydatne?

Definicja IZBY PAMIĘCI NARODOWEJ

Co znaczy IZBY PAMIĘCI NARODOWEJ: rodzaj lokalnych muzeów organizowanych w PRL od lat 60. w celu gromadzenia pamiątek hist. dotyczących danej miejscowości i walk narodowowyzwoleńczych
Słownik Internowanie:
Co znaczy zatrzymanie i odosobnienie w wyznaczonym miejscu pobytu niewygodnych dla władz osób, połączone z zakazem opuszczania obozu. W Polsce zastosowane na przykład wobec liderów demokr. opozycji w stanie izby pamięci narodowej co to jest.
Słownik Iwan III Srogi:
Co znaczy od 1462, od 1472 car Wszechrusi. Opanował w 1478 Nowogród Ogromny, a w dalszym ciągu Ziemie Czernihowską, Starodubowską. Ostatecznie zniósł jarzmo tatarskie . W 1480 po ogromnych konfiskatach w izby pamięci narodowej definicja.
Słownik Insygnia Królewskie:
Co znaczy elementy symbolizujące władzę władca. W Polsce: korona, berło, jabłko, miecz zw. Szczerbcem, włócznia św. Maurycego ( zjazd gnieźnieński izby pamięci narodowej co znaczy.

Czym jest izby pamięci narodowej znaczenie w Postać biografia I .

  • Dodano:
  • Autor: