polscy jakobini co to jest
Definicja jakobini polscy: z okresu Sejmu Czteroletniego i insurekcji 1794; domagali się.

Czy przydatne?

Definicja Jakobini Polscy

Co znaczy JAKOBINI POLSCY: radykalni działacze z okresu Sejmu Czteroletniego i insurekcji 1794; domagali się gruntownych zmian społ. i ustrojowych, między innymi zniesienia pańszczyzny i poddaństwa chłopów, równouprawnienia mieszczan, za twórcę i przywódcę j. p. uważany był H. Kołłątaj
Słownik Jeziorański Antoni:
Co znaczy w stworzeniu węg. 1848-49, potem był oficerem armii tur., uczestnik wojny krymskiej; II 1863 walczył pod rozkazami M. Langiewicza, który mianował go generałem; od III 1863 naczelnik woj. lubelskiego jakobini polscy.
Słownik Juarez Garcia Benito:
Co znaczy z pochodzenia Indianin; w latach 1854-55 uczestnik walk o obalenie dyktatury gen. A. Santa Anny, potem min. sprawiedliwości i oświaty, współautor liberalnej konstytucji z 1857; lider liberałów w jakobini polscy.
Słownik Janowski Józef Kajetan:
Co znaczy obozu Czerwonych; 1861 uczestnik manifestacji patriotycznych; 1861 czł. Kom. Centralnego Nar.; 1863-64 sekretarz następnych Rządów Nar., potem w Poznańskiem i Galicji; w latach 1879-84 dyr. Tow jakobini polscy.

Czym jest jakobini polscy znaczenie w Postać biografia J .

  • Dodano:
  • Autor: