jakobini co to jest
Definicja jakobini: rewol. działający w latach 1789-94; po zdobyciu w 1793 przewagi w ciele.

Czy przydatne?

Definicja Jakobini

Co znaczy JAKOBINI: radykalny klub rewol. działający w latach 1789-94; po zdobyciu w 1793 przewagi w ciele parlamentarnym Konwencie i w Kom. Ocalenia Publicznego, zastosowali terror wobec przeciwników; upadek ich głównego przywódcy M. Robespierre'a w 1794 położył kres władzy j
Słownik Jełowicki Aleksander:
Co znaczy stworzenia listopadowego, działacz emigracyjny, współorganizator zakonu zmartwychwstańców; od 1835 prowadził księgarnię i drukarnię pol. w Paryżu, wydawał dzieła A. Mickiewicza i J. Słowackiego; 1841 jakobini.
Słownik Jidysz:
Co znaczy język żyd. powstały w średniow. na bazie języka staroniemieckiego (około 70% słownictwa) z domieszką słów hebrajskich i słow. Był fundamentalnym językiem mówionym, później i pisanym Żydów pol jakobini.
Słownik "Jesień Ludów":
Co znaczy wydarzenia w państwach bloku komunist. u schyłku 1989, prowadzące do odzyskania niezależności wobec ZSRR, a łączące się przeważnie z odsunięciem komunistów od władzy jakobini.

Czym jest jakobini znaczenie w Postać biografia J .

  • Dodano:
  • Autor: