xxiii angelo giuseppe co to jest
Definicja Jan XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli: 1958-63. Inicjator zwołania reformatorskiego soboru.

Czy przydatne?

Definicja JAN XXIII, ANGELO GIUSEPPE RONCALLI

Co znaczy JAN XXIII, ANGELO GIUSEPPE RONCALLI: papież w latach 1958-63. Inicjator zwołania reformatorskiego soboru powszechnego znanego jako Sobór Watykański II
Słownik Jidysz:
Co znaczy język żyd. powstały w średniow. na bazie języka staroniemieckiego (około 70% słownictwa) z domieszką słów hebrajskich i słow. Był fundamentalnym językiem mówionym, później i pisanym Żydów pol jan xxiii, angelo giuseppe roncalli co to jest.
Słownik Jakobini Polscy:
Co znaczy z okresu Sejmu Czteroletniego i insurekcji 1794; domagali się gruntownych zmian społ. i ustrojowych, między innymi zniesienia pańszczyzny i poddaństwa chłopów, równouprawnienia mieszczan, za twórcę jan xxiii, angelo giuseppe roncalli definicja.
Słownik Janowski Józef Kajetan:
Co znaczy obozu Czerwonych; 1861 uczestnik manifestacji patriotycznych; 1861 czł. Kom. Centralnego Nar.; 1863-64 sekretarz następnych Rządów Nar., potem w Poznańskiem i Galicji; w latach 1879-84 dyr. Tow jan xxiii, angelo giuseppe roncalli co znaczy.

Czym jest Jan XXIII, Angelo Giuseppe znaczenie w Postać biografia J .

  • Dodano:
  • Autor: