xxiii angelo giuseppe co to jest
Definicja Jan XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli: 1958-63. Inicjator zwołania reformatorskiego soboru.

Czy przydatne?

Definicja Jan Xxiii, Angelo Giuseppe Roncalli

Co znaczy JAN XXIII, ANGELO GIUSEPPE RONCALLI: papież w latach 1958-63. Inicjator zwołania reformatorskiego soboru powszechnego znanego jako Sobór Watykański II
Słownik Józef II:
Co znaczy od 1765, syn Franciszka I i Marii Teresy, do Zgonu matki (1780) współregent; przeprowadził reformy w duchu absolutyzmu oświeconego, między innymi w 1781 zniósł poddaństwo osobiste chłopów, ograniczył jan xxiii, angelo giuseppe roncalli.
Słownik Junkrzy:
Co znaczy termin stosowany przeważnie dla ustalenia ogromnych właścicieli ziemskich w Prusach. Również nazwa uczniów szkół oficerskich w Rosji carskiej jan xxiii, angelo giuseppe roncalli.
Słownik Jabłoński Stanisław Jan:
Co znaczy 1682, współpracownik Jana III Sobieskiego, aczkolwiek regularnie znajdował się w opozycji wobec króla. Uczestnik wszystkich wojen prowadzonych poprzez Polskę w 2 poł. XVII w. Po Zgonu Jana III starał jan xxiii, angelo giuseppe roncalli.

Czym jest Jan XXIII, Angelo Giuseppe znaczenie w Postać biografia J .

  • Dodano:
  • Autor: