jansenizm co to jest
Definicja jansenizm: teologiczny we franc. i niderl. Kościele katol. XVII-XVIII w., zapoczątkowany.

Czy przydatne?

Definicja Jansenizm

Co znaczy JANSENIZM: kierunek teologiczny we franc. i niderl. Kościele katol. XVII-XVIII w., zapoczątkowany poprzez bpa Ypres Korneliusza Jansena; podkreślał znaczenie Biblii i tradycji chrześc.; głosił mistykę serca i surowość moralną. Poprzez jezuitów oskarżany o powinowactwo z kalwinizmem
Słownik Jankowski Jan S.:
Co znaczy zastępca, a później Delegat Rządu RP na Państwo. Aresztowany poprzez Rosjan w 1945 został przewieziony do Moskwy, gdzie w procesie szesnastu skazano go na 8 lat więzienia, z którego nigdy nie wrócił jansenizm.
Słownik Jarmark:
Co znaczy miejsce hurtowej zamiany handlowej pomiędzy wieloma regionami gosp. W Europie średniow. największą rolę odgrywały jarmarki w miastach Szampanii. W Polsce od XIII w. (Gdańsk jansenizm.
Słownik Jabłoński Stanisław Jan:
Co znaczy 1682, współpracownik Jana III Sobieskiego, aczkolwiek regularnie znajdował się w opozycji wobec króla. Uczestnik wszystkich wojen prowadzonych poprzez Polskę w 2 poł. XVII w. Po Zgonu Jana III starał jansenizm.

Czym jest jansenizm znaczenie w Postać biografia J .

  • Dodano:
  • Autor: