janusz jędrzejewicz co to jest
Definicja Jędrzejewicz Janusz: pedagog. W I wojnie światowej legionista, po 1926 jeden z przywódców.

Czy przydatne?

Definicja Jędrzejewicz Janusz

Co znaczy JĘDRZEJEWICZ JANUSZ: oficer, polityk, pedagog. W I wojnie światowej legionista, po 1926 jeden z przywódców sanacji. 1933-1934 premier, 1931-1934 minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Wprowadził reformę oświaty zwaną od jego nazwiska "jędrzejewiczowską" dzielącą szkolnictwo na 3 szczeble: szkołę powszechną (7 lat), gimnazjum ogólnokształcące (4), liceum profilowane (2). Od 1939 na emigracji
Słownik Jansenizm:
Co znaczy teologiczny we franc. i niderl. Kościele katol. XVII-XVIII w., zapoczątkowany poprzez bpa Ypres Korneliusza Jansena; podkreślał znaczenie Biblii i tradycji chrześc.; głosił mistykę serca i surowość jędrzejewicz janusz.
Słownik Jakobini:
Co znaczy rewol. działający w latach 1789-94; po zdobyciu w 1793 przewagi w ciele parlamentarnym Konwencie i w Kom. Ocalenia Publicznego, zastosowali terror wobec przeciwników; upadek ich głównego przywódcy M jędrzejewicz janusz.
Słownik Jarmark:
Co znaczy miejsce hurtowej zamiany handlowej pomiędzy wieloma regionami gosp. W Europie średniow. największą rolę odgrywały jarmarki w miastach Szampanii. W Polsce od XIII w. (Gdańsk jędrzejewicz janusz.

Czym jest Jędrzejewicz Janusz znaczenie w Postać biografia J .

  • Dodano:
  • Autor: