jezuici co to jest
Definicja jezuici: zał. w 1534 poprzez I. Loyolę, którego gwałtowny postęp nastąpił w XVII w.; j.

Czy przydatne?

Definicja JEZUICI

Co znaczy JEZUICI: katol. zakon męski zał. w 1534 poprzez I. Loyolę, którego gwałtowny postęp nastąpił w XVII w.; j. zajmowali się gł. kaznodziejstwem kontrreformacyjnym, postępem szkolnictwa, odgrywali także sporą rolę polit.; w 1773 zakon poddano kasacji, restytucja 1814; jeden z w najwyższym stopniu wpływowych zakonów w Kościele katol
Słownik Jurysdykcja:
Co znaczy prawo sądzenia, zakres kompetencji w zakresie sądownictwa; region, na jaki rozciągają się kompetencje określonej instancji sądowniczej jezuici co to jest.
Słownik Joanna D' Arc Św., Zwana Dziewicą Orleańską:
Co znaczy Francji z czasów wojny stuletniej. Pobożna chłopka uznała, Iż słyszy głosy, które nakazują jej wyzwolić ojczyznę spod panowania z angielskiego: W 1429 dopuszczona przed oblicze króla Francji Karola jezuici definicja.
Słownik Janajew Giennadij:
Co znaczy zajmował sporo wysokich urzędów w ZSRR. Protegowany poprzez M. Gorbaczowa objął w 1991 funkcję wiceprezydenta. Wsparł aktywnie tak zwany pucz sierpniowy, który miał zahamować rozpad ZSRR jezuici co znaczy.

Czym jest jezuici znaczenie w Postać biografia J .

  • Dodano:
  • Autor: