lyndon johnson co to jest
Definicja Johnson Lyndon: latach 1963-68. Przedtem znany polityk partii demokr., od 1953 przywódca.

Czy przydatne?

Definicja Johnson Lyndon

Co znaczy JOHNSON LYNDON: prezydent USA w latach 1963-68. Przedtem znany polityk partii demokr., od 1953 przywódca frakcji tej partii w Senacie. Kandydował na urząd wiceprezydenta USA u boku J.F. Kennedy'ego. Po jego zabójstwie 22 XI 1963 objął urząd prezydenta. Prowadził wyczerpującą dla USA wojnę w Wietnamie, która doprowadziła do poderwania jego autorytetu polit. pośród młodego pokolenia w stanach zjednoczonych ameryki
Słownik Jagoda Gienrich:
Co znaczy działacz komunist., 1934-1936 szef NKWD, organizator początków ogromnych czystek w ZSRR, stracony w 1938 johnson lyndon.
Słownik Jabłoński Henryk:
Co znaczy związany od 1931 z PPS, a w dalszym ciągu z PZPR. W latach PRL pełnił sporo wysokich stanowisk partyjnych i państwowych; 1971-1981 członek Biura Polit. KC PZPR; 1972-85 przewodn. Porady Państwa johnson lyndon.
Słownik Jerzy II Rakoczy:
Co znaczy od 1648). Kandydat do tronu pol. w 1648. W 1657 w porozumieniu z Karolem X Gustawem najechał na Polskę. Został rozbity poprzez oddziały S. Czarnieckiego, a później pozbawiony tronu johnson lyndon.

Czym jest Johnson Lyndon znaczenie w Postać biografia J .

  • Dodano:
  • Autor: