józef co to jest
Definicja Józef II: od 1765, syn Franciszka I i Marii Teresy, do Zgonu matki (1780) współregent.

Czy przydatne?

Definicja Józef Ii

Co znaczy JÓZEF II: cesarz rzym.-niem. od 1765, syn Franciszka I i Marii Teresy, do Zgonu matki (1780) współregent; przeprowadził reformy w duchu absolutyzmu oświeconego, między innymi w 1781 zniósł poddaństwo osobiste chłopów, ograniczył władzę sądową szlachty nad chłopami, przeprowadził mocną centralizację władzy państwowej; podporządkował sobie Kościół ( józefinizm); opór szlachty doprowadził do rezygnacji z części reform jeszcze przed jego śmiercią
Słownik Jahwe:
Co znaczy Izraelitów, a po wykrystalizowaniu się u nich monoteizmu, jedynego Boga wszechświata, jego stwórcę, panującego nad przyrodą i historią społeczeństw. J. nie jest jedynym imieniem Boga w religii żyd józef ii.
Słownik Jan I Olbracht:
Co znaczy 1492, syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Za czasów J. I wykształcił się w Polsce sejm walny. W 1492 zakupił księstwo zatorskie, a w 1495 włączył do korony księstwo płockie. W 1497 józef ii.
Słownik Jezuici:
Co znaczy zał. w 1534 poprzez I. Loyolę, którego gwałtowny postęp nastąpił w XVII w.; j. zajmowali się gł. kaznodziejstwem kontrreformacyjnym, postępem szkolnictwa, odgrywali także sporą rolę polit.; w 1773 józef ii.

Czym jest Józef II znaczenie w Postać biografia J .

  • Dodano:
  • Autor: