judaizm co to jest
Definicja judaizm: monoteistyczna religia Żydów, głosząca wiarę w Boga ( Jahwe), przyjście mesjasza.

Czy przydatne?

Definicja Judaizm

Co znaczy JUDAIZM: odmiennie mozaizm, monoteistyczna religia Żydów, głosząca wiarę w Boga ( Jahwe), przyjście mesjasza i dziejowe posłannictwo Żydów jako Narodu Wybranego. Edukacja j. oparta jest na Starym Testamencie ( Biblia), zwł. na pierwszych pięciu księgach, a więc Pięcioksięgu. Zawarte tam regulaminy ustala jako Torę, a więc Prawo. Ponadto doktryna j. opiera się na Talmudzie - zbiorze szablonowych praw j. stworzonym w V w. n.e
Słownik Juan Carlos:
Co znaczy 22 XI 1975 z woli dyktatora-regenta F. Franco. Władcą został dopiero po Zgonu swego protektora. Przyczynił się wówczas do przywrócenia demokracji parlamentarnej w Hiszpanii. Zabiegał również o jej judaizm.
Słownik Jurgens Edward:
Co znaczy ideolog, lider millenerów, jeden z organizatorów manifestacji patriotycznych, od XII 1861 członek Dyrekcji Białych; zwolennik działań legalnych, wysunął program pracy organicznej, rozszerzenia judaizm.
Słownik Jan XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli:
Co znaczy papież w latach 1958-63. Inicjator zwołania reformatorskiego soboru powszechnego znanego jako Sobór Watykański II judaizm.

Czym jest judaizm znaczenie w Postać biografia J .

  • Dodano:
  • Autor: