jugosławia co to jest
Definicja Jugosławia: XII 1918 jako Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców , lecz obejmujące także.

Czy przydatne?

Definicja Jugosławia

Co znaczy JUGOSŁAWIA: kraj proklamowane 1 XII 1918 jako "Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców", lecz obejmujące także Bośnię i Hercegowinę, Macedonię i Kosowo. Od 1929 rządzone dyktatorsko poprzez króla Aleksandra, zmiana nazwy na "Jugosławia". Zaatakowane poprzez Niemcy, Włochy i Bułgarię, po kapitulacji 17 IV 1941 zlikwidowane, a jego teren podzielony. W okresie wojny teren walk partyzanckich gł. prowadzonych poprzez siły komunist. pod przywództwem Józefa Broz-Tito; 29 XI 1945 obalenie monarchii i proklamowanie komunist. Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii z prezydentem J. Tito na czele. Od 1948 J. potępionego poprzez Stalina Tity odsuwa się od innych krajów komunist. i zaczyna współpracę gosp. i wojsk. z Zachodem, a polityczną w ekipie tak zwany krajów niezaangażowanych. Po Zgonu Tity kraj to uległo osłabieniu, a od 1989 stopniowej dezintegracji. W 1991 Słowenia i Chorwacja proklamowały niepodległość. Musiały ją jednak wywalczyć zbrojnie. 1992 proklamowanie niepodległości Bośni i Hercegowiny, co jednak doprowadziło do wojny także na tym terenie. Przy idei związku pozostały jedynie Serbia, Czarnogóra i część Bośni, założyciele tak zwany Trzeciej Jugosławii na konferencji w Belgradzie 3 I 1992
Słownik Jidysz:
Co znaczy język żyd. powstały w średniow. na bazie języka staroniemieckiego (około 70% słownictwa) z domieszką słów hebrajskich i słow. Był fundamentalnym językiem mówionym, później i pisanym Żydów pol jugosławia.
Słownik Jurgens Edward:
Co znaczy ideolog, lider millenerów, jeden z organizatorów manifestacji patriotycznych, od XII 1861 członek Dyrekcji Białych; zwolennik działań legalnych, wysunął program pracy organicznej, rozszerzenia jugosławia.
Słownik Jefferson Thomas:
Co znaczy założyciel Stanów Zjedn. Współautor Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych (1776). W latach 1790-93 sekretarz stanu. Lider Partii Demokr.-Republikańskiej. W latach 1797-1801 wiceprezydent, a jugosławia.

Czym jest Jugosławia znaczenie w Postać biografia J .

  • Dodano:
  • Autor: