kadłubek wincenty wincenty co to jest
Definicja Kadłubek Wincenty, Wincenty zw. Kadłubkiem: 1218) (pierwszy w Polsce wybrany poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Kadłubek Wincenty, Wincenty Zw. Kadłubkiem

Co znaczy KADŁUBEK WINCENTY, WINCENTY ZW. KADŁUBKIEM: bp krakowski (1207-1218) (pierwszy w Polsce wybrany poprzez kapitułę katedralną), przedtem związany z dworem Kazimierza Sprawiedliwego, pierwszy rodzimy polski kronikarz, autor ?Xac. "Kroniki Polaków" (Chronicon Polonorum), znakomity intelektualista i literat wykształcony w Paryżu. Kronika W.K. to wspaniały pomnik umysłowości średniowiecza, sprawia trudności interpretacyjne jako źródło do badań nad dziejami narodu pol. W zgodzie z właściwą epoce konwencją literacką kronika przesycona jest rozbudowanymi metaforami, a narracja nie przynosi wyraźnej granicy pomiędzy fikcją a rzeczywistością hist., nie mniej jednak przedstawienie faktów hist. podporządkowano nauczaniu moralności i propagowaniu patriotyzmu i potrzebom ówczesnej dyskusji polit. W 1764 W.K. został zaliczony w poczet błogosławionych Kościoła katol
Słownik Kaliszanie:
Co znaczy ziemiańscy w większości z Kaliskiego, działający w latach 1820-31 w Królestwie Pol.; reprezentowali interesy zamożnej szlachty, bronili konstytucji i autonomii Królestwa Pol.; główni przedstawiciele kadłubek wincenty, wincenty zw. kadłubkiem.
Słownik Kryzys Haitański:
Co znaczy międzynar. presja dyplomatyczna pod kierunkiem USA w celu przywrócenia legalnych władz Haiti (prezydenta J.B. Aristida) obalonych poprzez juntę wojskową kadłubek wincenty, wincenty zw. kadłubkiem.
Słownik Korona Św. Wacława:
Co znaczy korona królów czes. Nazwą K.św.W. określano państwa podległe królom czes.: Czechy, Morawy, Śląsk (od poł. XVIII w. Śląsk Cieszyński), Łużyce kadłubek wincenty, wincenty zw. kadłubkiem.

Czym jest Kadłubek Wincenty, Wincenty znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: