kadłubek wincenty wincenty co to jest
Definicja Kadłubek Wincenty, Wincenty zw. Kadłubkiem: 1218) (pierwszy w Polsce wybrany poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Kadłubek Wincenty, Wincenty Zw. Kadłubkiem

Co znaczy KADŁUBEK WINCENTY, WINCENTY ZW. KADŁUBKIEM: bp krakowski (1207-1218) (pierwszy w Polsce wybrany poprzez kapitułę katedralną), przedtem związany z dworem Kazimierza Sprawiedliwego, pierwszy rodzimy polski kronikarz, autor ?Xac. "Kroniki Polaków" (Chronicon Polonorum), znakomity intelektualista i literat wykształcony w Paryżu. Kronika W.K. to wspaniały pomnik umysłowości średniowiecza, sprawia trudności interpretacyjne jako źródło do badań nad dziejami narodu pol. W zgodzie z właściwą epoce konwencją literacką kronika przesycona jest rozbudowanymi metaforami, a narracja nie przynosi wyraźnej granicy pomiędzy fikcją a rzeczywistością hist., nie mniej jednak przedstawienie faktów hist. podporządkowano nauczaniu moralności i propagowaniu patriotyzmu i potrzebom ówczesnej dyskusji polit. W 1764 W.K. został zaliczony w poczet błogosławionych Kościoła katol
Słownik Kotzebue Paweł:
Co znaczy namiestnika F. Berga w latach 1874-80 pierwszy generał-gubernator Królestwa Pol.; przeprowadził likwidację Kościoła unickiego (greckokatolickiego), w 1875 włączył diecezję chełmską do Kościoła kadłubek wincenty, wincenty zw. kadłubkiem.
Słownik Kosmas:
Co znaczy pierwszy kronikarz czes., duchowny, autor sięgającej czasów legendarnych Kroniki Czechów (zw. Kroniką Kosmasa); zawarł w niej wiadomości dotyczące Polski kadłubek wincenty, wincenty zw. kadłubkiem.
Słownik Korzeniowski Apollo:
Co znaczy pisarz; tata J. Conrada; w 1861 działał w ruchu spiskowym w Warszawie, czł. Kom. Miejskiego, związany z Czerwonymi; aresztowany i zesłany w 1862 w głąb Rosji; w 1867 zwolniony wyjechał do Galicji kadłubek wincenty, wincenty zw. kadłubkiem.

Czym jest Kadłubek Wincenty, Wincenty znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: