1812 rosyjska kampania co to jest
Definicja kampania rosyjska 1812: Francją i jej sojusznikami a Rosją; w ogólnej liczbie około 500.

Czy przydatne?

Definicja Kampania Rosyjska 1812

Co znaczy KAMPANIA ROSYJSKA 1812: wojna 1812 pomiędzy Francją i jej sojusznikami a Rosją; w ogólnej liczbie około 500 tys. żołnierzy armii Napoleona (tak zwany Ogromnej Armii) w wojnie wzięło udział 100 tys. żołnierzy pol.; mimo zajęcia Moskwy skończyła się klęską; Ogromna Armia została niemal kompletnie zniszczona; utraty polskie wyniosły około 70 tys. żołnierzy
Słownik Kompania:
Co znaczy 1. w Europie XIV-XV w. oddział żołnierzy o różnej liczebności oferujący swe usługi walczącym stronom; 2. od XVI w. do dziś pododdział wojska liczący 70-300 ludzi kampania rosyjska 1812.
Słownik KGB:
Co znaczy Bezpieczeństwa Państwowego w ZSRR, radz. służba szczególna obejmująca funkcje policji polit., wywiadu i kontrwywiadu, wyodrębniona z innych służb 13 III 1954, nawiązywała do tradycji NKWD. Rozwiązana kampania rosyjska 1812.
Słownik Konwencja Alvenslebena:
Co znaczy zawarty 8 II 1863 z inicjatywy Bismarcka poprzez gen. prus. G. Alvenslebena (stąd nazwa); zezwalała wojskom ros. przekraczać granicę prus. w operacjach przeciw powstańcom pol.; Francja, W. Brytania kampania rosyjska 1812.

Czym jest kampania rosyjska 1812 znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: