karol co to jest
Definicja Karol II: Irlandii i Szkocji od 1660, syn Karola I. Pomimo poparcia poprzez Szkotów (1649.

Czy przydatne?

Definicja Karol Ii

Co znaczy KAROL II: władca Anglii, Irlandii i Szkocji od 1660, syn Karola I. Pomimo poparcia poprzez Szkotów (1649 koronowany królem Szkocji) w 1651 zmuszony do ucieczki na kontynent. Ponownie przybył do Anglii po układzie z gen. G. Monkiem, powołany na tron z angielskiego: poprzez parlament w 1660. Niepopularny w społeczeństwie z racji na próbę absolutnych rządów. Za jego panowania nastąpiło powiększenie władzy parlamentu i rozszerzenie kolonii w Ameryce
Słownik Konstytucja Królestwa Polskiego:
Co znaczy 27 XI 1815 poprzez Aleksandra I; Królestwo Pol. powiązane było unią personalną z Rosją, pełna władza należała do cara jako króla pol., a w trakcie jego nieobecności do namiestnika, który był także karol ii.
Słownik Kontemplacja:
Co znaczy medytowanie; w filozofii i religii poznawanie świata (zwł. duchowego) na drodze intuicji, zatopienia w myślach, poprzez mistyków uznawana za wyższy stopień poznania rzeczywistości, odkrywanie karol ii.
Słownik Kolberg Oskar:
Co znaczy folklorysta i kompozytor; w 1839 zaczął wędrówki po państwie, poprzez 50 lat zbierał materiały folklorystyczne (życie, kultura, twórczość lud.); autor monumentalnej pracy Lud. Jego zwyczaje, sposób karol ii.

Czym jest Karol II znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: