katyń co to jest
Definicja Katyń: na zach. od Smoleńska, gdzie najwcześniej odkryto groby wymordowanych w IV-V 1940.

Czy przydatne?

Definicja Katyń

Co znaczy KATYŃ: miejscowość w Rosji, na zach. od Smoleńska, gdzie najwcześniej odkryto groby wymordowanych w IV-V 1940 pol. oficerów z obozów jenieckich na terenie ZSRR. Decyzję o mordzie podjął Stalin inicjalną wiosną 1940. Informację o wykryciu grobów pierwsi podali Niemcy 13 IV 1943. Kwestia ta wpłynęła na zerwanie stosunków pomiędzy ZSRR a rządem pol. na uchodźstwie. Dopiero w latach 90. ustalono, Iż podobnymi miejscami kaźni były Charków i Miednoje
Słownik Kardynał:
Co znaczy dostojnik Kościoła katol. Od 1059 kolegium kardynałów wybiera papieża katyń.
Słownik Kryzys Marokański:
Co znaczy kryzysowi międzynar. lat 1905-06, wywołanemu próbą Niemiec rozbicia świeżego przymierza franc.-z angielskiego: przez przeciwstawienie się zajmowaniu Maroka poprzez Francję. Wbrew nadziejom Niemiec katyń.
Słownik Konstytucja PRL:
Co znaczy Sejm Ustawodawczy 22 VII 1952, wzorowana na konstytucji radz. z 1936, była w pierwszej kolejności dokumentem ideologicznym i polit. Ustrój Polski określała jako demokrację ludową . Znosiła podział katyń.

Czym jest Katyń znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: