wielki kazimierz co to jest
Definicja Kazimierz Wielki: 1333, ostatni z dyn. Piastów, syn Władysława Łokietka. Znakomity.

Czy przydatne?

Definicja Kazimierz Wielki

Co znaczy KAZIMIERZ WIELKI: władca Polski od 1333, ostatni z dyn. Piastów, syn Władysława Łokietka. Znakomity polityk, arbiter sporów międzynar., dbał o postęp gospodarki i stworzył mechanizm obronny państwie (zbudował blisko 50 zamków). W 1333 zrzekł się na rzecz Czech praw do zhołdowanych poprzez króla czes. księstw śląskich; ostatecznie ze Śląska zrezygnował po 3-letniej wojnie z Czechami zakończonej pokojem w Namysłowie w 1348. W 1335 w trakcie I zjazdu w Wyszehradzie (Węgry) uzyskał rezygnację króla czes. Jana Luksemburskiego z roszczeń do korony pol. Na II zjeździe w Wyszehradzie (1339) z Karolem Robertem, K. W. ustalił na wypadek swej bezpotomnej Zgonu przekazanie tronu w Polsce Andegawenom w zamian za pomoc węg. przeciw Krzyżakom i poparcie w opanowaniu Rusi Halicko-Włodzimierskiej. Na mocy pokoju w Kaliszu (1343) zawartego z Krzyżakami odzyskał Kujawy i ziemię dobrzyńską uznając prawa Krzyżaków do ziemi chełmińskiej, michałowskiej i Pomorza Gdańskiego. Przyłączył do Polski Ruś Halicko-Włodzimierską (1349-52); zhołdował między innymi Mazowsze, Podole i grody nadnoteckie Santok i Drezdenko. Wydał zbiory praw dla Małopolski (tak zwany Statut wiślicki) i dla Wielkopolski (tak zwany Statut piotrkowski), określane także jako statuty Kazimierza Wielkiego bądź statuty wiślicko-piotrkowskie. Wydał przywileje dla Żydów. Popierał i chronił interesy ekon. mieszczaństwa i chłopów. Zreformował skarb. Założył Akademię Krakowską
Słownik Kadafi Muammar:
Co znaczy Libii, oskarżany poprzez Zachód o wspieranie międzynar. terroryzmu. Na czele państwa od obalenia monarchii w 1969. Promując arab. nacjonalizm połączony z elementami fundamentalizmu islamskiego kazimierz wielki.
Słownik Kolonizacja:
Co znaczy tworzenie nowych osad na obszarach słabo zaludnionych albo pustych; w zależności od położenia w relacji do państwa rodzimego osadników, dwie odmiany: wewn. i zewn kazimierz wielki.
Słownik Kirchmayer Jerzy:
Co znaczy w wojsku od 1918, ranny w bitwie nad Bzurą w 1939. W trakcie okupacji w ZWZ-AK. Od 1944 w Ludowym WP. Przeniesiony w stan spoczynku w 1948, aresztowany w 1950 i skazany w procesie generałów kazimierz wielki.

Czym jest Kazimierz Wielki znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: