kbwe co to jest
Definicja KBWE: Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z udziałem 35 krajów z Europy i USA i Kanady.

Czy przydatne?

Definicja Kbwe

Co znaczy KBWE: Narada Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z udziałem 35 krajów z Europy i USA i Kanady zorganizowana w Helsinkach (rokowania również w Genewie); zakończona spotkaniem 30 VII-1 VIII 1975 i przyjęciem Aktu Końcowego KBWE, gdzie regulowano relacje pomiędzy krajami członkami KBWE i deklarowano respektowanie praw człowieka i podstawowych wolności. Kolejne spotkania KBWE to Belgrad 1977/78, Madryt 1980/83, Sztokholm 1984/85, Wiedeń 1986/89, Paryż 1990. Na szczycie KBWE w Budapeszcie w 1994 podjęto decyzję o przekształceniu KBWE w Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
Słownik Krypta:
Co znaczy sklepione podziemne pomieszczenie w kościele, zazwyczaj pod prezbiterium, zawierające relikwie bądź grobowce kbwe.
Słownik Konfucjusz, Inaczej Kung Fu-Tsy, Dosł. "Mistrz Kung":
Co znaczy myśliciel chiń., artysta konfucjanizmu, czczony także jako założyciel religii kbwe.
Słownik Kongres Berliński:
Co znaczy inicjatywy Bismarcka, celem uspokojenia Austro-Węgier i Anglii zaniepokojonych ostatnimi zdobyczami i rosnącymi wpływami Rosji na Bałkanach kongres mocarstw euro.; dokonano na nim rewizji postanowień kbwe.

Czym jest KBWE znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: