ketteler wilhelm emanuel co to jest
Definicja Ketteler Wilhelm Emanuel von: encykliki Rerum novarum. Co znaczy Ketteler Wilhelm Emanuel.

Czy przydatne?

Definicja Ketteler Wilhelm Emanuel Von

Co znaczy KETTELER WILHELM EMANUEL VON: encykliki Rerum novarum
Słownik Konserwatyzm:
Co znaczy polit., dążąca do zachowania istniejącego porządku społ.; k. rozpoczął się kształtować u schyłku XVIII w. pod wpływem doświadczeń rewolucji franc.; gł. artysty myśli konserwatywnej: E. Burke, J. de ketteler wilhelm emanuel von.
Słownik Konarski Stanisław:
Co znaczy poeta polit. Reformator szkolnictwa pijarskiego w Polsce, założyciel nowoczesnej szkoły Collegium Nobilium. Zainicjował zgromadzenie i wydanie pol. konstytucji sejmowych (Volumina legum ketteler wilhelm emanuel von.
Słownik Komercjalizacja Przedsiębiorstwa Państwowego:
Co znaczy przyjęta drogą ustawy Sejmu PRL z 31 I 1989 decyzja radykalnych zmian w zarządzaniu gospodarką podjęta poprzez rząd M. Rakowskiego, celem poszerzenia samodzielności ekon. zakładów pracy ketteler wilhelm emanuel von.

Czym jest Ketteler Wilhelm Emanuel von znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: