luther martin king co to jest
Definicja King Martin Luther: lider ruchu walczącego o równouprawnienie czarnej ludności USA.

Czy przydatne?

Definicja King Martin Luther

Co znaczy KING MARTIN LUTHER: charyzmatyczny lider ruchu walczącego o równouprawnienie czarnej ludności USA. Organizator (od 1955) wielu spektakularnych akcji pokojowych. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1964. Zamordowany poprzez białego rasistę 4 IV 1968 w Memphis
Słownik Kosygin Aleksiej:
Co znaczy radz. polityk, wicepremier ZSRR od 1940, a od 1964 po N. Chruszczowie nieomal do Zgonu premier. Uległy wobec następnych liderów KPZR: Stalina, Chruszczowa i Breżniewa king martin luther.
Słownik Kotzebue Paweł:
Co znaczy namiestnika F. Berga w latach 1874-80 pierwszy generał-gubernator Królestwa Pol.; przeprowadził likwidację Kościoła unickiego (greckokatolickiego), w 1875 włączył diecezję chełmską do Kościoła king martin luther.
Słownik Kennedy John Fitzgerald:
Co znaczy 63, pierwszy katolik na tym urzędzie, demokrata. Prowadził stanowczą politykę zagr. wobec rozprzestrzeniania się komunizmu i prospołeczną politykę wewn., starał się podnieść międzynar. prestiż USA king martin luther.

Czym jest King Martin Luther znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: