kłajpeda co to jest
Definicja Kłajpeda: Bałtyku kolonizowane w średniow. poprzez Niemców, od 1328 w kraju krzyżackim.

Czy przydatne?

Definicja Kłajpeda

Co znaczy KŁAJPEDA: port i miasto na Bałtyku kolonizowane w średniow. poprzez Niemców, od 1328 w kraju krzyżackim, później Prusach. Od 1920 opierając się na traktatu wersalskiego wspólnie z okręgiem wolne miasto; 1923 zajęte poprzez Litwę, 22 III 1939 włączone do III Rzeszy. Po II wojnie świat. w ZSRR. Obecnie w granicach Litwy
Słownik Komitet Helsiński:
Co znaczy organizacja niezależna powstała w Polsce w 1982, by kontrolować przestrzeganie praw człowieka gwarantowanych poprzez ratyfikowane poprzez Polskę konwencje i zobowiązania KBWE. Od 1988 działa jawnie kłajpeda.
Słownik Kodeks Justyniana:
Co znaczy Corpus iuris, a od XII w. Corpus iuris civilis (zestaw prawa cywilnego) w zestawieniu z Corpus iuris canonici (zestaw prawa kościelnego); zestaw prawa rzym. powstały w cesarstwie bizantyjskim w kłajpeda.
Słownik Konstytucja Księstwa Warszawskiego:
Co znaczy polecenie i podpisana poprzez Napoleona 22 VII 1807, wzorowana na konstytucji Francji napoleońskiej; wprowadzała zasadę równości wobec prawa, zastrzegając prawa polit. dla ludzi zamożnych i kłajpeda.

Czym jest Kłajpeda znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: