kltenes kletenes klejstenes co to jest
Definicja Klejstenes, Kleistenes, Klistenes: artysta demokracji ateńskiej, autor reform z 508/507.

Czy przydatne?

Definicja Klejstenes, Kleistenes, Klistenes

Co znaczy KLEJSTENES, KLEISTENES, KLISTENES: ateński polityk, artysta demokracji ateńskiej, autor reform z 508/507 przed naszą erą Na miejsce dawnego podziału rodowego wprowadził podział państwie na 10 jednostek terytorialnych, tak zwany fyl (te zaś na jeszcze mniejsze - demy), spośród ich mieszkańców wybierano członków organów władzy (na przykład Porady Pięciuset) bezwzględnie na pochodzenie i dorobek. Osłabiło to zdecydowanie pozycję arystokracji. Ponadto K. powołał do istnienia Radę Pięciuset, podniósł zebranie ludowe do rangi najwyższej władzy państwowej, nadał obywatelstwo potomkom niewolnych chłopów wyzwolonych poprzez Solona i cudzoziemcom osiadłym w Atenach, ustanowił kolegium 10 strategów (dowódców armii albo floty) i najprawdopodobniej wprowadził ostracyzm
Słownik Krwawa Niedziela Bydgoska:
Co znaczy propagandę niem. nazwa wydarzeń w Bydgoszczy we IX 1939. 3 IX doszło tu do ataku dywersantów niem. na wojsko pol. Reagując na to żołnierze, harcerze i cywile pol. w 2-dniowych walkach zabili około klejstenes, kleistenes, klistenes.
Słownik Kolektywizacja Rolnictwa:
Co znaczy oznaczająca przymusowe tworzenie od 1928 kołchozów , a więc spółdzielni produkcyjnych, i sowchozów , a więc państwowych gospodarstw rolnych, jako fundamentalnych jednostek gosp. na wsi. Oznaczało to klejstenes, kleistenes, klistenes.
Słownik Kołczak Aleksander:
Co znaczy wojnie świat. dowódca Floty Czarnomorskiej. Jesienią 1918 artysta uznanego poprzez aliantów antybolszewickiego rządu na Syberii, ogłosił się Najwyższym Naczelnikiem Państwa Rosyjskiego. Naprawdę klejstenes, kleistenes, klistenes.

Czym jest Klejstenes, Kleistenes znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: