adam co to jest
Definicja Koc Adam: założyciel rządowej sanacyjnej Gazety Polskiej , artysta i szef (1936-37) OZON.

Czy przydatne?

Definicja Koc Adam

Co znaczy KOC ADAM: legionista, płk, założyciel rządowej sanacyjnej "Gazety Polskiej", artysta i szef (1936-37) OZON-u, zwolennik "twardego kursu" sanacji. Na emigracji zwolennik porozumienia z grupą gen. Sikorskiego
Słownik Konkordat:
Co znaczy umowa zawierana pomiędzy Stolicą Apostolską jako podmiotem prawa międzynar. a danym krajem, regulująca relacje pomiędzy władzą świecką a czynnikami kościelnymi na jego terytorium koc adam.
Słownik Kniaź:
Co znaczy średniow. tytuł księcia na Litwie i Rusi koc adam.
Słownik Kułak:
Co znaczy termin stosowany poprzez komunistów w Rosji, później także innych państwach na ustalenie bogatego chłopa, którego trzeba zniszczyć, bo jest wrogiem mechanizmu i przeszkadza w kolektywizacji koc adam.

Czym jest Koc Adam znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: