robert koch co to jest
Definicja Koch Robert: który w 1882 odkrył zarazek gruźlicy (prątek Kocha), później 1884 bakterie.

Czy przydatne?

Definicja Koch Robert

Co znaczy KOCH ROBERT: niem. bakteriolog, który w 1882 odkrył zarazek gruźlicy (prątek Kocha), później 1884 bakterie cholery. Autor ważnej dla bakteriologii sposoby badań etiologicznych
Słownik Konwencja:
Co znaczy albo wielostronna, dotycząca ściśle ustalonych spraw - konsularnych, handlowych; na przykład haska konwencja 1907 w kwestii pokojowego załatwiania sporów międzynar.; 2. Konwent Narodowy koch robert.
Słownik Komsomoł:
Co znaczy ros. nazwa utworzonej w 1918 masowej organizacji w Rosji bolszewickiej i ZSRR, mającej na celu komunist. indoktrynację i kontrolę młodzieży. Istniał do 1991 koch robert.
Słownik Kaper:
Co znaczy odmiennie korsarz. W XVI-XVIII w. w Europie kapitan okrętu, który opierając się na wydanego poprzez władze swojego państwie listu kaperskiego zwalczał żeglugę nieprzyjaciela w zamian za część łupu koch robert.

Czym jest Koch Robert znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: