kochanowski co to jest
Definicja Kochanowski Jan: pisarz doby renesansu. Twórczość K. była różnorodna, od żartobliwych.

Czy przydatne?

Definicja Kochanowski Jan

Co znaczy KOCHANOWSKI JAN: najwybitniejszy pol. pisarz doby renesansu. Twórczość K. była różnorodna, od żartobliwych utworów (poemat Szachy) pełnych afirmacji życia (Fraszki), aż do poważnych patriotycznych pieśni (Pieśń o spustoszeniu Podola poprzez Tatarów). Mistrzostwo osiągnął w Trenach i przekładzie psalmów (Psałterz Dawidowy)
Słownik Konfederacja Radomska:
Co znaczy inspiracji posła carskiego w Warszawie N. Repnina poprzez katol. szlachtę w 1767 po fiasku konfederacji dysydenckich w Słucku i Toruniu. Na jej czele stanął książę K. Radziwiłł Panie Kochanku . K.r kochanowski jan.
Słownik Kościół Wschodni, Inaczej:
Co znaczy Kościół prawosławny, ortodoksyjny. Zobacz także chrześcijaństwo, schizma wschodnia kochanowski jan.
Słownik Kiszczak Czesław:
Co znaczy komunist. W wojsku od 1945 do 1981, między innymi szef wywiadu wojskowego. W stanie wojennym do 1990 min. spraw wewn.; 1989-90 wicepremier. W III RP obciążany odpowiedzialnością między innymi za kochanowski jan.

Czym jest Kochanowski Jan znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: