hammurabiego kodeks co to jest
Definicja Kodeks Hammurabiego: powstały z inicjatywy władcy Babilonii Hammurabiego, przed 1750.

Czy przydatne?

Definicja Kodeks Hammurabiego

Co znaczy KODEKS HAMMURABIEGO: zestaw praw, powstały z inicjatywy władcy Babilonii Hammurabiego, przed 1750 przed naszą erą, należący do najstarszych w świecie, oparty po części na zasadzie odwetu ("oko za oko")
Słownik Konfucjusz, Inaczej Kung Fu-Tsy, Dosł. "Mistrz Kung":
Co znaczy myśliciel chiń., artysta konfucjanizmu, czczony także jako założyciel religii kodeks hammurabiego.
Słownik Kominform:
Co znaczy Partii Komunist. i Robotn. powstałe na naradzie 9 partii 22-27 IX 1947 w Szklarskiej Porębie (zdominowane poprzez KPZR). Kominform był narzędziem w rękach J. Stalina i kontynuacją Kominternu kodeks hammurabiego.
Słownik Komisja Luksemburska:
Co znaczy 1848 poprzez Rząd Tymczasowy II Republiki Franc.; nazwa od miejsca posiedzeń w Pałacu Luksemburskim; miała zająć się nowym ustawodawstwem pracy i zapobiegać bezrobociu; rozwiązana w V 1848, gł kodeks hammurabiego.

Czym jest Kodeks Hammurabiego znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: