justyniana kodeks co to jest
Definicja Kodeks Justyniana: Corpus iuris, a od XII w. Corpus iuris civilis (zestaw prawa cywilnego.

Czy przydatne?

Definicja Kodeks Justyniana

Co znaczy KODEKS JUSTYNIANA: nazywany także Corpus iuris, a od XII w. Corpus iuris civilis (zestaw prawa cywilnego) w zestawieniu z Corpus iuris canonici (zestaw prawa kościelnego); zestaw prawa rzym. powstały w cesarstwie bizantyjskim w latach 528-534 z inicjatywy cesarza Justyniana I Wielkiego. K. J. studiowany w średniow. i czasach nowoż. stanowi do dziś fundamentalne źródło do poznawania prawa rzym
Słownik Komitet Obrony Kraju:
Co znaczy decyzyjny o problemach obronności państwa. Kompetencje KOK znacznie rozszerzono w okresie stanu wojennego w 1983. Na jego czele stał wówczas jako zwierzchnik sił zbrojnych gen. W. Jaruzelski. Od kodeks justyniana.
Słownik Królestwo Obojga Sycylii:
Co znaczy Włoszech w 1130, rządzone kolejno poprzez dynastie: normańską, Hohenstaufów, Andegawenów, aragońską; w 1504 włączone do Hiszpanii, ponownie odrębne w 1735 hiszpańskich Burbonów, 1799 w jego miejsce kodeks justyniana.
Słownik Konstytucja Pruska:
Co znaczy 31 I poprzez Fryderyka Wilhelma IV; ograniczała uprawnienia sejmu, a wzmacniała władzę króla, potwierdzała równość obywateli wobec prawa i likwidowała pozostałości stosunków feudalnych kodeks justyniana.

Czym jest Kodeks Justyniana znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: