hugo kołłątaj co to jest
Definicja Kołłątaj Hugo: filarów pol. oświecenia; reformator Akademii Krakowskiej; lider ekipy.

Czy przydatne?

Definicja Kołłątaj Hugo

Co znaczy KOŁŁĄTAJ HUGO: ksiądz, jeden z filarów pol. oświecenia; reformator Akademii Krakowskiej; lider ekipy radykalnych publicystów (Kuźnica Kołłątajowska); w okresie Sejmu Wielkiego czołowy lider obozu patriotycznego; zwolennik reform mieszczańskich i chłopskich; współtwórca Konstytucji 3 maja; w 1792 przystąpił do targowicy; potem na emigracji; w okresie insurekcji kościuszkowskiej wspierał tak zwany jakobinów pol.; współtwórca Liceum w Krzemieńcu; autor słynnych Do Stanisława Małachowskiego..., Anonima listów kilka... Zobacz konfederacja targowicka
Słownik Kajka Michał:
Co znaczy mazurski pisarz ludowy, z zawodu cieśla. Publikował zwł. w gazetach pol. zaboru prus. Obrońca języka pol., działacz regionalny w Prusach Wsch kołłątaj hugo.
Słownik Komensky, Komeński, Comenius, Jan Amos:
Co znaczy czes. pedagog, teoretyk nowoż. mechanizmu nauki (dzieło Ogromna nauka), w latach 1628-55 na emigracji w Lesznie. Agent szwedz., po 1655 w Amsterdamie kołłątaj hugo.
Słownik Korporacjonizm:
Co znaczy polit. związana z edukacją społ. Kościoła, budująca ustrój na prawnie zorganizowanych ekipach zawodowych, w ramach których występują razem pracodawcy i pracobiorcy. Społ. nadużycia kapitalizmu kołłątaj hugo.

Czym jest Kołłątaj Hugo znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: