kolonializm co to jest
Definicja kolonializm: zmierzająca do anektowania i eksploatacji terytoriów zamorskich.

Czy przydatne?

Definicja Kolonializm

Co znaczy KOLONIALIZM: polityka mocarstw zmierzająca do anektowania i eksploatacji terytoriów zamorskich zamieszkałych poprzez ludność znajdującą się najczę- ściej na niższym poziomie rozwoju społ. i gosp. Szczytowy moment k. świat przeżywał w 2 poł. XIX w., kiedy to próbowano podzielić pomiędzy mocarstwa prawie cały glob ziemski. Fundamentalnymi powodami intensyfikacji polityki kolonialnej były: poznanie dopiero wówczas "białych plam" na mapie świata (zwł. w Afryce) dzięki podróżnikom i misjonarzom, rewolucja komunikacyjna (żegluga parowa i kolej), nadzieje na znalezienie złota i diamentów, zyskowny handel produktami tropikalnymi i euro. wyrobami przemysłowymi, coraz powszechniejsze stosowanie w przemyśle i konsumpcji produktów "kolonialnych" (bawełna, olej palmowy, kauczuk, kawa, orzechy kokosowe, orzeszki ziemne, herbata, tytoń, drewno szlachetne), nadzieja na zastosowanie taniej, tubylczej siły roboczej, przekonanie, Iż tylko biali umieją dobrze zastosować bogactwa innych kontynentów, ambicje nar. i względy strategiczne, a więc chęć zapewnienia sobie panowania w głownych ze względów militarnych czy gosp. punktach i terytoriach na świecie (jak Kanał Sueski, Aden, Singapur, Państwo Przylądkowy). Kolonializm, aczkolwiek posługiwał się sloganem o "misji cywilizacyjnej białego człowieka" i wspomagał się chrystianizacją z reguły oznaczał bezlitosną eksploatację ludności podbitej i wprowadzanie gospodarki zakłócającej naturalną równowagę ekologiczną pozyskanych terenów. Zobacz także imperializm
Słownik Kliszko Zenon:
Co znaczy działacz komunist.; od 1931 w KPP, współzałożyciel PPR w 1943. Po 1956 wysoki funkcjonariusz PZPR, bliski współpracownik W. Gomułki kolonializm.
Słownik Kasta:
Co znaczy zamknięta ekipa społ. stanowiąca obiekt mechanizmu prawnego i rel.; posiada swoje tradycje, prawa, przywileje, normalnie przynależność do niej jest dziedziczna. W Indiach od czasów staroż. k kolonializm.
Słownik Komercjalizacja Przedsiębiorstwa Państwowego:
Co znaczy przyjęta drogą ustawy Sejmu PRL z 31 I 1989 decyzja radykalnych zmian w zarządzaniu gospodarką podjęta poprzez rząd M. Rakowskiego, celem poszerzenia samodzielności ekon. zakładów pracy kolonializm.

Czym jest kolonializm znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: