polsce kolonizacja co to jest
Definicja kolonizacja w Polsce: lokacji miast i wsi, a więc zakładania nowych albo nadawania prawa.

Czy przydatne?

Definicja Kolonizacja W Polsce

Co znaczy KOLONIZACJA W POLSCE: od średniow. akcja lokacji miast i wsi, a więc zakładania nowych albo nadawania prawa niemieckiego już istniejącym, prowadzona poprzez władców i ogromnych właścicieli ziemskich (w tym instytucje kościelne). W X-XII w. prowadzona wg niejednolitych zasad (na tak zwany prawie polskim); w XIII-XIV w. nastąpił moment uporządkowania wg wzorów zachodnich k. na prawie niemieckim; obejmowała zarówno ludność rodzimą, jak i napływową (Niemców, Flamandów, Walonów). Na wzór przywilejów nadawanych w Niemczech gwarantowano osadnikom - w zamian za daniny na rzecz feudała - wolność osobistą, dziedziczenie gospodarstw, prawo tworzenia samorządu i moment do kilkunastu lat wolny od czynszu dany na zagospodarowanie (tak zwany wolniznę). Prawa i wymagania osadników określał dokument (akt) lokacyjny wydawany poprzez właściciela ziemskiego. Organizatorem miasta albo wsi na prawie niem. był tak zwany zasadźca, zazwyczaj późniejszy wójt stojący na czele miasta albo sołtys na czele wsi. W rządzeniu współpracował z nimi organ sądowniczy, tak zwany ława sądowa, którą tworzyli wspólnie z siedmioma ławnikami. W XV-XVII w. magnateria prowadziła k. na ziemiach litew. i rus. organizując latyfundia. W XVII-XVIII w. rozwinęła się na Pomorzu tak zwany k. olęderska, nazwana od pierwszych osadników Holendrów
Słownik Kleopatra VII:
Co znaczy latach 51-31 r. przed Chr. Pozbawiona władzy poprzez męża Ptolemeusza XIII odzyskała ją przy użyciu Cezara Juliusza w 47 r. przed Chr. Po dwuletnim pobycie w Rzymie w 37 r. poślubiła Antoniusza. Z kolonizacja w polsce.
Słownik Kampania Francuska:
Co znaczy wojennych we Francji zaczętych 10 V 1940 atakiem niem. prowadzonym poprzez terytorium Belgii i Holandii, później także poprzez Ardeny. Wobec sukcesów niem. wojny błyskawicznej Anglicy z trudem kolonizacja w polsce.
Słownik Kopalnia "Wujek":
Co znaczy kopalnia węgla kamiennego w Katowicach, gdzie po ogłoszeniu stanu wojennego 16 XII 1981 doszło do masakry strajkujących górników poprzez wojsko i milicję kolonizacja w polsce.

Czym jest kolonizacja w Polsce znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: