polsce kolonizacja co to jest
Definicja kolonizacja w Polsce: lokacji miast i wsi, a więc zakładania nowych albo nadawania prawa.

Czy przydatne?

Definicja Kolonizacja W Polsce

Co znaczy KOLONIZACJA W POLSCE: od średniow. akcja lokacji miast i wsi, a więc zakładania nowych albo nadawania prawa niemieckiego już istniejącym, prowadzona poprzez władców i ogromnych właścicieli ziemskich (w tym instytucje kościelne). W X-XII w. prowadzona wg niejednolitych zasad (na tak zwany prawie polskim); w XIII-XIV w. nastąpił moment uporządkowania wg wzorów zachodnich k. na prawie niemieckim; obejmowała zarówno ludność rodzimą, jak i napływową (Niemców, Flamandów, Walonów). Na wzór przywilejów nadawanych w Niemczech gwarantowano osadnikom - w zamian za daniny na rzecz feudała - wolność osobistą, dziedziczenie gospodarstw, prawo tworzenia samorządu i moment do kilkunastu lat wolny od czynszu dany na zagospodarowanie (tak zwany wolniznę). Prawa i wymagania osadników określał dokument (akt) lokacyjny wydawany poprzez właściciela ziemskiego. Organizatorem miasta albo wsi na prawie niem. był tak zwany zasadźca, zazwyczaj późniejszy wójt stojący na czele miasta albo sołtys na czele wsi. W rządzeniu współpracował z nimi organ sądowniczy, tak zwany ława sądowa, którą tworzyli wspólnie z siedmioma ławnikami. W XV-XVII w. magnateria prowadziła k. na ziemiach litew. i rus. organizując latyfundia. W XVII-XVIII w. rozwinęła się na Pomorzu tak zwany k. olęderska, nazwana od pierwszych osadników Holendrów
Słownik Kunicki Stanisław:
Co znaczy czł. Narodnej Woli i I Proletariatu; działał w Petersburgu, Warszawie i Paryżu; IX 1883-VII 1884 lider partii; zwolennik akcji terrorystycznych wobec tajnej policji, prowokatorów i urzędników kolonizacja w polsce.
Słownik Kadłubek Wincenty, Wincenty Zw. Kadłubkiem:
Co znaczy 1218) (pierwszy w Polsce wybrany poprzez kapitułę katedralną), przedtem związany z dworem Kazimierza Sprawiedliwego, pierwszy rodzimy polski kronikarz, autor ?Xac. Kroniki Polaków (Chronicon kolonizacja w polsce.
Słownik Klaus Vaclav:
Co znaczy premier Czech 1 I 1993-97, przywódca Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS). Znany jako znakomity ekonomista zapewnił w pierwszych latach rządów stabilność ekon. Czech. Po utracie władzy obciążany kolonizacja w polsce.

Czym jest kolonizacja w Polsce znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: