komariat naczelnej rady co to jest
Definicja Komisariat Naczelnej Rady Ludowej: pol. ludności zaboru prus. powołana w XI 1918.

Czy przydatne?

Definicja Komisariat Naczelnej Rady Ludowej

Co znaczy KOMISARIAT NACZELNEJ RADY LUDOWEJ: władza wykonawcza pol. ludności zaboru prus. powołana w XI 1918 początkowo w składzie: ks. S. Adamski, W. Korfanty, A. Poszwiński, w grudniu rozszerzony. Chciał oderwania od Niemiec zaboru prus., nie ufał Piłsudskiemu, lecz współpracował z Kom. Narodowym Polskim w Paryżu. 8 I 1919 przejął władzę na terenie objętym poprzez stworzenie wielkopolskie tworząc wojsko, administrację, szkolnictwo. Zakończył działanie naprawdę 1 VIII 1919
Słownik Kryzys Zakładników Amerykańskich:
Co znaczy konflikt pomiędzy USA i Iranem na tle okupacji ambasady amerykańskiej w Teheranie poprzez studentów islamskich 4 XI 1979-20 I 1981 komisariat naczelnej rady ludowej.
Słownik Kolonizacja W Polsce:
Co znaczy lokacji miast i wsi, a więc zakładania nowych albo nadawania prawa niemieckiego już istniejącym, prowadzona poprzez władców i ogromnych właścicieli ziemskich (w tym instytucje kościelne). W X-XII w komisariat naczelnej rady ludowej.
Słownik Kambodża:
Co znaczy kraj w pd.-wsch. Azji, od 1867 protektorat franc., odzyskanie niepodległości w 1953. W latach 1975-79 państwo ten padł ofiarą ludobójczej totalitarnej dyktatury Czerwonych Khmerów komisariat naczelnej rady ludowej.

Czym jest Komisariat Naczelnej Rady znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: