komariat naczelnej rady co to jest
Definicja Komisariat Naczelnej Rady Ludowej: pol. ludności zaboru prus. powołana w XI 1918.

Czy przydatne?

Definicja Komisariat Naczelnej Rady Ludowej

Co znaczy KOMISARIAT NACZELNEJ RADY LUDOWEJ: władza wykonawcza pol. ludności zaboru prus. powołana w XI 1918 początkowo w składzie: ks. S. Adamski, W. Korfanty, A. Poszwiński, w grudniu rozszerzony. Chciał oderwania od Niemiec zaboru prus., nie ufał Piłsudskiemu, lecz współpracował z Kom. Narodowym Polskim w Paryżu. 8 I 1919 przejął władzę na terenie objętym poprzez stworzenie wielkopolskie tworząc wojsko, administrację, szkolnictwo. Zakończył działanie naprawdę 1 VIII 1919
Słownik Karol Albert:
Co znaczy 1831) z dyn. sabaudzkiej; sprawował rządy absolutne, w 1848 ogłosił konstytucję; przegrał wojnę 1848-49 z Austrią ( bitwa pod Custozzą i Novarą); w skutku abdykował na rzecz syna Wiktora Emanuela II komisariat naczelnej rady ludowej.
Słownik Kontemplacja:
Co znaczy medytowanie; w filozofii i religii poznawanie świata (zwł. duchowego) na drodze intuicji, zatopienia w myślach, poprzez mistyków uznawana za wyższy stopień poznania rzeczywistości, odkrywanie komisariat naczelnej rady ludowej.
Słownik Korpus Górniczy:
Co znaczy zmilitaryzowana organizacja zawodowa górników i hutników w Królestwie Pol., zał. w 1817; robotnicy należący do K.G. byli zwolnieni ze służby wojsk., mieli zapewnioną opiekę lekarską i prawo do komisariat naczelnej rady ludowej.

Czym jest Komisariat Naczelnej Rady znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: