narodowej edukacji komja co to jest
Definicja Komisja Edukacji Narodowej: sejm w 1773, najpierw miała za zadanie zagospodarować dorobek.

Czy przydatne?

Definicja Komisja Edukacji Narodowej

Co znaczy KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ: powołana poprzez sejm w 1773, najpierw miała za zadanie zagospodarować dorobek po skasowanym zakonie jezuitów. Bardzo błyskawicznie przekształciła się w rodzaj ministerstwa oświaty. Zreorganizowała mechanizm oświaty nie podlegającej zakonom (pijarzy, teatyni). Wskutek decyzji KEN utworzono dwie Szkoły Kluczowe (Koronną w Krakowie i Litewską w Wilnie) i szkoły wydziałowe, podwydziałowe i niewielką liczbę szkół parafialnych. Dla szkół KEN opracowano nowoczesne programy. Na mocy Konstytucji 3 maja stała się jedną z 4 tak zwany ogromnych komisji. Doświadczenia KEN przyniosły pozytywne efekty w organizacji oświaty w Księstwie Warsz. i Królestwie Pol. (do 1831)
Słownik Kahał:
Co znaczy gmina żyd. spełniająca tradycyjnie zarówno funkcje rel., jak i adm. w relacji do społeczności żyd komisja edukacji narodowej.
Słownik "Ka":
Co znaczy niematerialny obiekt w człowieku, po Zgonu wędrujący do nieba, nawiązuje kontakt ze światem pozagrobowym i pozostając w nim równocześnie powraca do grobu, mumii, gdzie karmi się ofiarami. Wiara w komisja edukacji narodowej.
Słownik Kartagina:
Co znaczy zał. w 814 przed naszą erą poprzez Fenicjan w pn. Afryce (aktualnie Tunezji), stolica potężnego państwa K. powstałego w pn. Afryce i na wyspach śródziemnomorskich. Wskutek wojen punickich kraj K komisja edukacji narodowej.

Czym jest Komisja Edukacji Narodowej znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: