kolonizacyjna komja co to jest
Definicja Komisja Kolonizacyjna: utworzona w zaborze prus. w 1886 celem wykupywania w Poznańskiem i.

Czy przydatne?

Definicja Komisja Kolonizacyjna

Co znaczy KOMISJA KOLONIZACYJNA: organizacja utworzona w zaborze prus. w 1886 celem wykupywania w Poznańskiem i na Pomorzu ziemi od Polaków i osiedlania na niej sprowadzonych z Niemiec chłopów. Do I wojny wydała na ten cel blisko 1 mld mk osiedlając 150 tys. ludzi. Wobec jednak równoległego Ostfluchtu i polskich kontrdziałań, w tym w szczególności podobnej działalności Banku Ziemskiego, rzeczywisty wzrost ludności niem. był wiele niższy
Słownik Kazuistyka:
Co znaczy sposób ustalania regulaminów prawa polegająca na przewidywaniu szczegółowych wypadków, a nie podawaniu ogólnych zasad postępowania komisja kolonizacyjna.
Słownik Krajowa Rada Radiofonii I Telewizji:
Co znaczy organizacja państwowa powstała w 1993 w celu sprawowania nadzoru nad mediami elektronicznymi i przydziału koncesji na ich działalność. Powoływana poprzez prezydenta, sejm i senat złożona jest z 9 osób komisja kolonizacyjna.
Słownik Kohl Helmut:
Co znaczy 1998. Przedtem znany polityk chadecki i przywódca CDU 1973-1998. Jako szef rządu wykorzystał sprzyjającą koniunkturę po 1989 i doprowadził do hist. zjednoczenia Niemiec w 1990. Zwolennik ścisłej komisja kolonizacyjna.

Czym jest Komisja Kolonizacyjna znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: