luksemburska komja co to jest
Definicja komisja luksemburska: 1848 poprzez Rząd Tymczasowy II Republiki Franc.; nazwa od miejsca.

Czy przydatne?

Definicja Komisja Luksemburska

Co znaczy KOMISJA LUKSEMBURSKA: utworzona 28 II 1848 poprzez Rząd Tymczasowy II Republiki Franc.; nazwa od miejsca posiedzeń w Pałacu Luksemburskim; miała zająć się nowym ustawodawstwem pracy i zapobiegać bezrobociu; rozwiązana w V 1848, gł. działacze: L. Blanc i robotnik Albert
Słownik Kominform:
Co znaczy Partii Komunist. i Robotn. powstałe na naradzie 9 partii 22-27 IX 1947 w Szklarskiej Porębie (zdominowane poprzez KPZR). Kominform był narzędziem w rękach J. Stalina i kontynuacją Kominternu komisja luksemburska.
Słownik Kozacy:
Co znaczy od XVI w. początkowo bractwa żołnierskie powstałe na pogranicznych obszarach Litwy, Polski, Moskwy i Turcji zakładane w celu obrony przed Tatarami. Od końca XVI w. k. zaporoscy i dońscy organizowali komisja luksemburska.
Słownik Korona Królestwa Polskiego:
Co znaczy po przezwyciężeniu rozbicia dzielnicowego, ustalenie państwa pol.; zawierało ono w sobie postulat nienaruszalności terytorialnej i pełnego zjednoczenia ziem Królestwa i podkreślało powinności komisja luksemburska.

Czym jest komisja luksemburska znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: