helsiński komitet co to jest
Definicja Komitet Helsiński: niezależna powstała w Polsce w 1982, by kontrolować przestrzeganie.

Czy przydatne?

Definicja Komitet Helsiński

Co znaczy KOMITET HELSIŃSKI: organizacja niezależna powstała w Polsce w 1982, by kontrolować przestrzeganie praw człowieka gwarantowanych poprzez ratyfikowane poprzez Polskę konwencje i zobowiązania KBWE. Od 1988 działa jawnie
Słownik Kraj Przywiślański:
Co znaczy urzędowa nazwa Królestwa Pol. nadana po stworzeniu styczniowym komitet helsiński.
Słownik Kozacy:
Co znaczy od XVI w. początkowo bractwa żołnierskie powstałe na pogranicznych obszarach Litwy, Polski, Moskwy i Turcji zakładane w celu obrony przed Tatarami. Od końca XVI w. k. zaporoscy i dońscy organizowali komitet helsiński.
Słownik Kongres Narodowy:
Co znaczy polit. założona 1885 w Bombaju, prowadząca od 1906 walkę o emancypację i uwolnienie Indii od Brytyjczyków. Długoletnie wysiłki skończyły się sukcesem 15 VIII 1947, gdy Indie uzyskały niepodległość komitet helsiński.

Czym jest Komitet Helsiński znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: