narodowy komitet co to jest
Definicja Komitet Narodowy: 1848, kierował ruchem pol. w Poznańskiem; ziemiańska prawica KN dążyła.

Czy przydatne?

Definicja Komitet Narodowy

Co znaczy KOMITET NARODOWY: utworzony 20 III 1848, kierował ruchem pol. w Poznańskiem; ziemiańska prawica KN dążyła do uzyskania autonomii Poznańskiego, lewica zdecydowana na walkę o niepodległość zmierzała do wojny z Prusami; po audiencji przedstawicieli KN u króla Fryderyka Wilhelma IV uzyskano zgodę na tak zwany reorganizację nar. Wielkiego Księstwa Poznańskiego; nareszcie marca KN przyjął nazwę Centralny Komitet Nar. i objął zwierzchnictwo nad około 70 komitetami na prowincji; rozwiązany 30 IV 1848
Słownik Komitet Samoobrony Społecznej "KOR":
Co znaczy rozszerzeniu zadań KOR-u w IX 1977 z pomocy dla prześladowanych po czerwcu 1976 na walkę z wszelkimi represjami w PRL użytkowanymi z przyczyn polit., światopoglądowych i rasowych. Odegrał istotną komitet narodowy.
Słownik Kochanowski Jan:
Co znaczy pisarz doby renesansu. Twórczość K. była różnorodna, od żartobliwych utworów (poemat Szachy) pełnych afirmacji życia (Fraszki), aż do poważnych patriotycznych pieśni (Pieśń o spustoszeniu Podola komitet narodowy.
Słownik Kulty Solarne:
Co znaczy ustalenie różnych form czci oddawanej bóstwom słonecznym (solarnym), stanowiącym uosobienie siły kosmicznej identyfikowanej ze Słońcem komitet narodowy.

Czym jest Komitet Narodowy znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: