komitet obywatelski przy co to jest
Definicja Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność : 1988 poprzez grono 119 osób.

Czy przydatne?

Definicja Komitet Obywatelski Przy Przewodniczącym Nszz "Solidarność"

Co znaczy KOMITET OBYWATELSKI PRZY PRZEWODNICZĄCYM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ": powołany 18 XII 1988 poprzez grono 119 osób zaproszonych poprzez L. Wałęsę, które miały poprowadzić rokowania z władzami PRL
Słownik Komunistyczna Partia Polski:
Co znaczy powstała 16 XII 1918 (początkowo jako Komunistyczna Partia Robotnicza Polski) z połączenia SDKPiL i PPS-Lewicy. Weszła do Międzynarodówki Komunistycznej jako jej sekcja pol. Odrzucała niepodległość komitet obywatelski przy przewodniczącym nszz "solidarność".
Słownik Kult Przodków:
Co znaczy cześć rel. wobec zmarłych przodków, traktowanych jako opiekunów, na przykład w społeczeństwach pierwotnych albo orientalnych komitet obywatelski przy przewodniczącym nszz "solidarność".
Słownik Kętrzyński Wojciech, Pierwotnie Adalbert Von Winkler:
Co znaczy dziennikarz; pochodził ze zniemczonej rodziny wywodzącej się ze szlachty pol.; od 1859 studiował w Królewcu; w 1863 wspierał stworzenie, za co był więziony; 1868-70 bibliotekarz w Kórniku; 1876-1918 komitet obywatelski przy przewodniczącym nszz "solidarność".

Czym jest Komitet Obywatelski przy znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: