polski partia komuntyczna co to jest
Definicja Komunistyczna Partia Polski: powstała 16 XII 1918 (początkowo jako Komunistyczna Partia.

Czy przydatne?

Definicja KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI

Co znaczy KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI: organizacja powstała 16 XII 1918 (początkowo jako Komunistyczna Partia Robotnicza Polski) z połączenia SDKPiL i PPS-Lewicy. Weszła do Międzynarodówki Komunistycznej jako jej sekcja pol. Odrzucała niepodległość Polski, dążyła do utworzenia Polskiej Republiki Rad, w 1919 za działalność antypaństwową zdelegalizowana. W momencie międzywojennym liczebnie słaba, ale czynna. Wiosną 1938 rozwiązana poprzez Międzynarodówkę Komunistyczną jako spenetrowana poprzez agentów. Przewarzająca część przywódców zginęła w ZSRR w okresie ogromnych czystek stalinowskich
Słownik Komput:
Co znaczy w Polsce od 1652 etat wojska uchwalany na sejmie komunistyczna partia polski co to jest.
Słownik Kopalnia "Wujek":
Co znaczy kopalnia węgla kamiennego w Katowicach, gdzie po ogłoszeniu stanu wojennego 16 XII 1981 doszło do masakry strajkujących górników poprzez wojsko i milicję komunistyczna partia polski definicja.
Słownik Komitet Ocalenia Publicznego:
Co znaczy organ wykonawczy parlamentu, powołany w III 1793; kierował polityką wewn. i zagr. Francji; przystosował gospodarkę do potrzeb wojny, wprowadził powszechne, bezpłatne nauczanie; wobec przeciwników komunistyczna partia polski co znaczy.

Czym jest Komunistyczna Partia Polski znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: